برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

پیشنهادات دهگانه

پاسخگوسازی آموزش پزشکی
يکشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید:6

ثبت تجربیات و دستاوردهای موفق کلان مناطق در آموزش پزشکی پاسخگو

ثبت تجربیات و دستاوردهای موفق کلان مناطق در آموزش پزشکی پاسخگو
يکشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید:8

گاهنامه آموزش پزشکی پاسخگو

اولین شماره گاهنامه آموزش پزشکی پاسخگو
پنجشنبه نوزدهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید:26

جلسه کمیته علمی کنفرانس یکروزه آموزش پزشکی پاسخگو

دبیرخانه دائمی همایش آموزش پزشکی پاسخگو ( نشست کمیته علمی )
چهارشنبه هیجدهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید:47
    audioآرشیو