برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

دبیرخانه دائمی کشوری آموزش پزشکی پاسخگوPermanent Secretariat of Accountable Medical Education

فهرست اصلی

چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401

طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره آموزش اخلاق پزشکی و حرفه ای با رویکرد ترکیبی (فرآیند آموزشی)

Designing, implementation and evaluation of short-term course of medical ethics and professionalism training for faculty members and University administrators using blended approach
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401

برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری

روز شنبه 1401/02/24  از ساعت 10 تا 12
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401

عقد قرارداد طرح تحقیقاتی کلان منطقه چهار آمایشی

ماموریت های دهگانه پاسخگوسازی آموزش پزشکی
چهارشنبه سوم آذر 1400

عقد قرارداد طرح تحقیقاتی کلان منطقه یک آمایشی

ماموریت های دهگانه پاسخگوسازی آموزش پزشکی
شنبه دوازدهم تير 1400
    audioآرشیو